A
 
z első lovagi tornát hazánkban 1220-ban tartották Pozsonyban. A külhoni királyi udvarok mintájára rendezett lovagi tornák Károly Róbert uralkodása idejénnálunk már ismertek voltak. A XIV. században Károly Róbert és fia I. Nagy Lajos alatt Budán és Visegrádon tartott fényes tornákról, bajvívásokról adnak hírt az oklevelek adatai. Ezen történelmi ha- gyományok felelevenítése, bemutatása fontos feladatunk. Törekszünk arra, hogy a szemlélő részesévé váljon a magyar lovagi tornák látványos középkori hangulatának.

A gyalogos bajvívás környezete és felépítése

1340 körül a gyalogos bajvívás a lovagi tornák egyik különálló eseménye lett. Általában két bajvívó- lovag vagy fegyvernök - küzdött egymás ellen. A gyalogos bajvívás küzdőterét fakorlátokkal kerítették el, és alkalom szerint a küzdő mezőt homokkal vagy szalmával szórták be. A gyalogos tornaviadal gyakran lándzsavetéssel kezdődött, ezért védekezésképpen a bajvívó lovagok testüket pajzzsal védték, amint a lándzsát elhajították, megegyezés szerint különböző fegyverváltással folytatták a gyalogos küzdelmet. Sok más fegyvert is használtak, kardokat, tőröket, bajvívó lándzsákat, egykezes bárdokat, buzogáyok, buzogányokat. A bajvívás pontos szabályaiban előre megállapodtak, ütéseket, vágásokat gondosan lejegyezték. Két bajvívó lovag felváltva kezdeményezhette a támadást, amit az elején igyekeztek kivédeni. A küzdelem végén tornabírok tanácsa döntötte el, hogy melyik lovag mérte ellenfelére a legjobban kivitelezett ütéseket. A küzdőtéren botokkal felszerelt tornabírok vigyáztak arra, hogy a küzdelem tiszta és becsületes legyen.
Programunkat a középkor hangulatát idéző tornapályán mutatjuk be, amelyhez felállítunk két darab XIV. századi lovagi sátor másolatot és a gyalogos bajvívás küzdőteréül kilenc darab nemzetségi címerpajzsokkal ellátott palánkot, így egy zárt vívóteret alakítunk ki, megteremtve a fellépéshez szükséges biztonságos körülményeket. Műsorunkat XIII-XIV. századi hajítófegyver bemutatásával kezdjük, majd ostromszerkezetek - ostromtalicska, balliszta, íjászpavéze - és a középkori udvarok kedvelt vadászeszközeinek - íjak, számszeríjak - használatával ismertetjük meg nézőinket.
A program záró részeként a gyalogos párviadalok következnek - kardvívás, botvívás, szálfegyvervívás, csatabárd és láncosbuzogány-vívás, három fegyverváltással tornavívás - XIV-XV. század fegyvereivel.